Friday, 24 July 2015

Kya Aalam ho ga...❀¸¸.•*´¯`❀


✿❀¸¸.•*´¯`❀ ✿ ✿¸.•
_______/)______/)________./¯"""/') ❀
¯¯\)¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„\) ✿

------------------------------------------------------

Pehli nazar..❀¸¸.•*´¯`❀


✿❀¸¸.•*´¯`❀ ✿ ✿¸.•
_______/)______/)________./¯"""/') ❀
¯¯\)¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„\) ✿

------------------------------------------------------

Main kis ki se kahonga...❀¸¸.•*´¯`❀


✿❀¸¸.•*´¯`❀ ✿ ✿¸.•
_______/)______/)________./¯"""/') ❀
¯¯\)¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„\) ✿

------------------------------------------------------

thikaana,,,,❀¸¸.•*´¯`❀


✿❀¸¸.•*´¯`❀ ✿ ✿¸.•
_______/)______/)________./¯"""/') ❀
¯¯\)¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„\) ✿

------------------------------------------------------

mere khyaal ki mouj..❀¸¸.•*´¯`❀


✿❀¸¸.•*´¯`❀ ✿ ✿¸.•
_______/)______/)________./¯"""/') ❀
¯¯\)¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„\) ✿

------------------------------------------------------

Hussan❀¸¸.•*´¯`❀


✿❀¸¸.•*´¯`❀ ✿ ✿¸.•
_______/)______/)________./¯"""/') ❀
¯¯\)¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„\) ✿

------------------------------------------------------